Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák Várbíró Bence e.v. (székhely: 8315 Meleghegyi utca 33. adószám: 56156764-1-40), mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Várbíró Bence e.v.

A szolgáltató székhelye: 8315, Gyenesdiás, Meleghegyi utca 33.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ledandgrowshop@ledandgrow.hu

Nyílvántartási szám: 54784693

Adószáma: 56156764-1-40

Telefonszáma: 06305013704

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

Alapvető rendelkezések 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát - a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett - a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik

A webáruház honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A személyes használat céljából történő letöltéshez, tároláshoz és kinyomtatáshoz a Szolgáltató hozzájárul. Egyebekben a Szolgáltató hozzájárulása nélküli felhasználás a szerzői jogok megsértését valósítja meg, ami jogkövetkezményeket von maga után.

Adatkezelési szabályok

Az adatvédelmi tájékoztatót a weboldal kezdőlapjának az alján találja, az "adatvédelmi szabályzat" menüpont alatt.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek csak online vásárolhatóak meg.

A termékek 0% Áfát tartalmaznak. A házhozszállítási díjat a termék ára nem tartalmazza. A csomagolási díjat tartalmazza a termék ára.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

Rendelés menete: Tegye a kosárba a megvásárolni kívánt terméket, majd nyomja meg a kifizetés gombot. Kérjük töltse ki az adatait pontosan(telefonszám, email cím, szállítási cím), majd válassza ki az önnek megfelelő fizetési majd ezt követően a szállítási módot. Ezt követően nyomja meg a megrendelés gombot. Hamarosan egy visszaigazoló e-mailben tudatjuk önnel a rendelése feldolgozását. Itt kérjük ellenőrizze le még egyszer adatait hogy helyesen töltött-e ki. Esetleges hibás adatokért és ebből kifolyó szállítási problémákért felelőséget nem vállalunk.

A megrendelésre a Webáruházban feltüntetett aktuális árak érvényesek. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató élt az árváltoztatás jogával, emailben vagy telefonon egyeztetés végett megkeresi a Vásárlót. A korábbi áron történt megrendelést a Szolgáltató ebben az esetben nem tekinti érvényesnek. Ugyanez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha technikai hiba miatt téves ár vagy egyéb elírás jelenik meg a Webáruház honlapján. Az érvénytelen megrendelés alapján a szerződés semmilyen esetben nem jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között, abban az esetben sem, ha időközben a Szolgáltató az érvénytelen megrendelésről automatikus visszaigazolást küldött. Az esetlegesen előforduló hibákért felelősséget nem tudunk vállalni. A megrendelés törlése a visszaigazolás megküldéséig a Szolgáltató által megadott email címen lehetséges.

Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása: Fizetés lehetséges előre utalással, vagy lehetséges utánvétellel is. Előre utalás esetén a szállítási költség 1990Ft. Utánvétes csomag illetve fizetés esetén a szállítás díja 2990Ft. A szállítást a Gls futárszolgálat végzi. Utánvétes szállítás esetén a termék ellenértékét illetve a szállítási díjat a futárnak kell fizetni.

A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása minden hétköznap (kivéve ünnepnap, piros betűs ünnepek) délután 13 óráig történik.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlásának menete: Írásban történő elállás esetén elegendő az elállásról szóló nyilatkozatot a Szolgáltató felé e-mailben elküldeni a Szolgáltatónak 14 napon belül.(A nyilatkozatot a szolgáltatótól kell elkérni valamely elérhetőségünkön.) Ha a Vásárló úgy dönt, hogy a fenti határidőn belül eláll a távollévők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A fenti elállási jog kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg. A fent megjelölt 14 napos határidőn túl az elállási jog gyakorlását nem tudjuk biztosítani. A vásárló az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni. Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni. A terméket visszaküldeni/vissza hozni , kizárólag személyesen lehet, Postai vagy más kézbesítő általi küldeményként nem küldhető vissza. A szakszerűtlen illetve a nem rendeltetésszerű használatból keletkező károkért nem vállalunk felelősséget. A nem képzett szakember által behelyezett, összeszerelt termék utáni káreseményekért, tárgyi illetve személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Garancia, jótállás

Termékeinkre 3 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található elérhetőségünk bármelyikén vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn a szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja feltéve hogy a reklamáció az átadás során megtörtént. Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának a díja a Szolgáltatót(Várbíró Bence E.v.) terheli.
Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

  • telefonon: +36305013704
  • személyesen szóban, itt: 8315, Gyenesdiás Meleghegyi utca 33.
  • levélben: 8315, Gyenesdiás, Meleghegyi utca 33.
  • vagy e-mailben: ledandgrowshop@ledandgrow.hu

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Zala Megyei Békéltető Testület, (cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24. telefon:+36 92 550 513 ,email: zmbekelteto@zmkik.hu) illetékességét.

 

Gyenesdiás, 2020. 04 hó. 28. nap